Basit öğe kaydını göster

Çakan, İsmet
Şen, İlknur Çatak
2016-07-01T08:22:15Z
2016-07-01T08:22:15Z
2010-02-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1984
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1942 yılında doğan İsmet Çakan, ilkokula devam ederken bir yandan da seyyar satıcılık yapar. Maddi sıkıntılardan dolayı eğitimine devam edemeyen Çakan, bir teneke ustasının yanında çıraklık yapar ve 18 yaşına geldiğinde kendi dükkanını açar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
İsmet Çakan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1942, Bursa; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster