Basit öğe kaydını göster

Kılıç, Hidayet
Şen, İlknur Çatak
2016-07-01T07:51:04Z
2016-07-01T07:51:04Z
2010-03-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1963
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1949 yılında doğan Hidayet Kılıç, konuşmasına Nilüfer Köylü pazarı hakkında bilgiler vererek başlar. Sanayileşme ile hem esnafın hem de özellikle 1980’lerden sonra Çarşı'nın değiştiğini belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sanayileşme
Hidayet Kılıç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1949; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster