Basit öğe kaydını göster

Bozkurt, Hasan
Gök, Sibel
2016-07-01T07:46:37Z
2016-07-01T07:46:37Z
2010-02-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1958
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1929 yılında Bilecik’te doğan Hasan Bozkurt, 14 yaşında Bursa’ya gelip dökümcü Rıza Sakman’ın yanında çıraklığa başlar. Ustasından başka üç tane daha dökümcü olduğunu ve genelde at koşum takımlarının süsleme işini yaptıklarını anlatmaktadır. Şimdi dökümcü olarak bir tek kendisinin kaldığını ve döküm işine olan talebin azaldığını ifade eder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Ticaret
Hasan Bozkurt ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1929, Bilecik; T.C.; Erkek; Dökümcütr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster