Basit öğe kaydını göster

Taşcan, Halil
Gök, Sibel
2016-06-30T15:34:28Z
2016-06-30T15:34:28Z
2010-02-12
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1950
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1937 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Halil Taşcan, 1960 yılında ailesiyle Bursa’ya geldikten sonra Tuz Pazarı'ndaki Yenihal aralığında çay ocağı açar. O yıllarda Çarşı'da genelde gıda toptancılarının ve kuruyemişçilerin bulunduğunu söyler. Ticaretin önemli merkezlerinden biri olan Çarşı'nın özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde oldukça kalabalık olduğunu da ekler.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Ticaret
Sosyal Yaşam
Halil Taşcan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937, Kocaeli; T.C.; Erkek; Çaycıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster