Basit öğe kaydını göster

Öztaş, Fikret
Çobanoğlu, Esra
2016-06-30T15:30:50Z
2016-06-30T15:30:50Z
2010-02-05
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1947
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1949 yılında Bulgaristan’da doğan Fikret Öztaş'ın ailesi, 1950 yılında Türkiye'ye gelerek Bursa’ya yerleşir. Seyyar pazarcılık yapan babasıyla Yalova, Orhangazi ve Gemlik’e giderek İstanbul’dan aldıkları malları satarlar. Öztaş, kılık kıyafet tercihlerinin zaman içindeki değişimine değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Satıcılar
Giyim
Moda
Sosyal Yaşam
Fikret Öztaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1946, Bulgaristan; T.C.; Erkek; Bursa Hazır Elbiseciler Oda Başkanıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster