Basit öğe kaydını göster

Boztepe, Fahrettin
Çobanoğlu, Esra
2016-06-30T15:27:25Z
2016-06-30T15:27:25Z
2010-02-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1943
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı yıl 47 yaşında olan Fahrettin Boztepe, küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşmayı ister. Ticaretin ciddi bir disiplin istediğini ve usta olmak için önce çıraklık eğitiminden geçilmesi gerektiğini ifade eder. 1980-1990 yılları arasında Tuz Pazarı'nda baharat işi yapan Boztepe, daha sonra Çarşı'ya taşınır. Çarşı'daki ticari canlılığın üretimin azalmasıyla bittiğini belirtir. Son olarak, esnafın sosyal ilişkilerinden ve ticaret ahlakından bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Ticaret
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Fahrettin Boztepe ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Tüccartr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster