Basit öğe kaydını göster

Uçar, Ertan
Gök, Sibel
2016-06-30T15:26:52Z
2016-06-30T15:26:52Z
2012-02-12
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1942
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dİr.tr_TR
1937 yılında Bursa’da doğan Ertan Uçar, seyyar satıcılık yaparak ticaret hayatına atılır. Tuz Pazarı Cami'nin civarındaki esnaf grupları hakkında bilgiler veren Uçar, o yıllarda esnafın birbirine her durumda destek olduğunu ifade eder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Esnaflar
Satıcılar
Çarşılar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Ertan Uçar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937, Bursa; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster