Basit öğe kaydını göster

YazarIşık, Oğuz
YazarPınarcıoğlu, M. Melih
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T07:29:28Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T07:29:28Z
Yayın Tarihi2009
Künye BilgisiIşık, Oğuz. Nöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları: Sultanbeyli örneği. M. Melih Pınarcıoğlu. İstanbul: İletişim, 2009.tr_TR
ISBN9789754709018
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/193
ÖzetYoksulluk gerçeği, son yıllarda Türkiye'de derinleşiyor, boyutlanıyor, çeşitleniyor. Buna karşılık, görünmezleştiriliyor da. Yirmi otuz yıl öncesinde daha çok bir "acıma" nesnesi olan yoksulluk, şimdi daha çok bir dışlama, korku, hatta nefret nesnesi! Yoksul mahalleleri, yoksulluk imgesi, tekinsiz bir "varoş" terimiyle ürkünçleştiriliyor.. Bu korkuyu büyütenlerin kendi zengin gettolarında yaşadığı içe kapanma ve cemaatleşme süreci, "toplum" veya "kamu" adına daha az ürkütücü değil oysa. Oğuz Işık ile Melih Pınarcıoğlu'nun incelemesi, Türkiye'de yoksulluk olgusuna, insanların yoksullukla başetme stratejilerini ve imkanlarını odak alarak bakıyor. Kitaba adını veren nöbetleşe yoksulluk kavramı, Türkiye'deki kentleşme ve göç dinamiğiyle içiçe geçen temel bir stratejiyi tanımlıyor. Yaklaşık yarım yüzyıldır yoksulların orta sınıflara terfi etmesini sağlayan bir mekanizma bu... 2000'lerde bu nöbetleşme zinciri son halkasından kopmak üzere, yazarlara göre, "En alttakilerin" yukarılara tırmanma imkanları nihayete ermekte. Bu, yoksulluğun şartlarının çok daha ağırlaşması, sertleşmesi, yoksulların tutunacak dallarının kalmaması demek... Işık ve Pınarcıoğlu bu gidişi, nöbetleşe yoksulluk döngüsünün olağanüstü hızlı ve çarpıcı yaşandığı bir örnekte irdeliyorlar: Sultanbeyli. Sultanbeyli, enformel/gayrınizami yapıların "asıl" olduğu bir mekan. "Ezan sesiyle uyanılan bir yer" hülyasından öte, yoksulluktan kurtulma umudunun karşılığını bulduğu bir yer. Nöbetleşe Yoksulluk, "şeriat adacığı" namıyla ünlenen Sultanbeyli'yi, gecekondunun ve yoksulluğun sosyo-ekonomik dinamiğine ışık tutan bir örnek olarak mercek altına alıyor.tr_TR
Sayfa Sayısı368tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİletişim Yayınlarıtr_TR
Dizi KaydıAraştırma İnceleme Dizisi;114
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerYoksulluktr_TR
Anahtar KelimelerKentleşmetr_TR
Anahtar KelimelerKent Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerKent Belleğitr_TR
Anahtar KelimelerGecekondulaşmatr_TR
Anahtar KelimelerSultanbeyli (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerYahudiler (Museviler)tr_TR
Anahtar KelimelerOsmanlı İmparatorluğutr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
BaşlıkNöbetleşe yoksulluk gecekondulaşma ve kent yoksulları:Sultanbeyli örneğitr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR
Baskı7tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster