Basit öğe kaydını göster

Sarıkasap, Cengiz
Çobanoğlu, Esra
2016-06-30T15:11:26Z
2016-06-30T15:11:26Z
2010-04-06
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1932
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1950 yılında Bursa’da doğan Cengiz Sarıkasap'ın esnaflık hayatı, Tahtakale’de kasap dükkanı olan babasının yanında başlar. Kasap dükanının, bölgede bilinen ve güvenilen kasaplardan biri olduğunu ifade eder. 1958 yangınına şahit olan Sarıkasap, yangını detaylarıyla anlatır. 1970’lerde düzenlenmeye başlanan festivallerin Bursa esnafı için sağladığı imkanlara değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yangın
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam
Cengiz Sarıkasap ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1950, Bursa; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster