Basit öğe kaydını göster

Üzel, Burhan
Çobanoğlu, Esra
2016-06-30T14:43:55Z
2016-06-30T14:43:55Z
2010-02-08
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1925
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1931 yılında doğan Burhan Üzel, 1944 yılında ailesi ile birlikte Bursa’ya göç eder. Yanlarında getirdikleri yükte hafif pahada ağır şeyleri satarak çarşıda bir dükkan kiralarlar. Çarşı'nın o yıllarda Mutafçılar Çarsısı olarak bilindiğini fakat zamanla artan hasır üretimi nedeniyle Hasırcılar Çarşısı olarak anılmaya başlandığını belirtir. Son olarak Çarşı'da tanıdığı esnafın isimlerini zikreder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Ulaşım
Burhan Üzel ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1931; T.C.; Erkek; Çarıkçıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster