Basit öğe kaydını göster

Savut, Ayhan
Çobanoğlu, Esra
2016-06-30T13:53:33Z
2016-06-30T13:53:33Z
2010-01-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1904
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1951 yılında Bursa'da doğan Ayhan Savut, aile mesleğinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak camilerin minare ve kubbelerine alem takma işini yapmaktadır. Dedesinin toplumun saygı duyduğu biri olduğunu, çok çırak yetiştirdiğini ve ustalık beratını 1889 yılında Ulu Cami’de aldığını anlatmaktadır. Aslında kaymakam olmasına rağmen babasının da alem takma mesleğini öğrendiğini belirtir. 1975’te babasının yanında çıraklık yapmaya başlayan Savut, evini zamanla atölyeye dönüştürür. İşi en iyi şekilde yapmayı dedesinden ve babasından öğrendiğini; Yeşil Cami, Yıldırım Cami ve Muradiye Külliyesi gibi birçok tarihi caminin alemlerini yaptıklarını söylemektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Esnaflar
Çarşılar
Ayhan Savut ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1951, Bursa; T.C.; Erkek; Bakırcıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster