Basit öğe kaydını göster

Günal, Ali
Akdoğan, Seyit
2016-06-30T13:29:09Z
2016-06-30T13:29:09Z
2010-01-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1899
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1931 yılında Bursa’da doğan Ali Günal, 15 yaşında kuyumcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Usta-çırak ilişkisini ve ustasının kendisini nasıl eğittiğini bazı örneklerle anlatır. Ustası öldükten sonra bir süre daha dükkanı çalıştıran Günal, askere gidip geldikten sonra kendi işini kurar. 1958 yılındaki büyük yangında dükkanı yanan Günal, daha sonra iki dükkan daha açar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Esnaflar
Yangın
Saygı
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Ali Günal ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1931, Bursa; T.C.; Erkek; Kuyumcutr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster