Basit öğe kaydını göster

Uymaz, Ahmet
Gök, Sibel
2016-06-30T12:23:08Z
2016-06-30T12:23:08Z
2010-02-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1879
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1929 yılında Bursa’da doğan Ahmet Uymaz, uzun yıllar Nilüfer Köylü pazarında çalışır. Eskiden pazar yerinin sinema olduğunu ve ona yakın yerlerin de güreşler için tahsis edildiğini söyler. Göçmenler geldikten sonra bölge taksim edilip göçmenlere iş yeri olarak verilir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Esnaflar
Çarşılar
Sosyal Yaşam
Ahmet Uymaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1929, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster