Basit öğe kaydını göster

YazarYılgür, Egemen
Veri Giriş Tarihi2016-04-12T12:11:07Z
Veri Onay Tarihi2016-04-12T12:11:07Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiYılgür, Egemen. Nişantaşı Teneke Mahallesi: Teneke Mahalle yoksulluğundan orta sınıf yerleşimine. İstanbul: İletişim, 2012.tr_TR
ISBN9789750511028
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/186
ÖzetYanı başında yükselen Nişantaşı’nın konak ve apartmanları nasıl görkemli bir zenginliği yansıttıysa, Teneke Mahallesi’nin kulübeleri de aynı ölçüde görkemli bir yoksulluğa ev sahipliği yapmıştır. 19. yüzyılın sonunda kurulan ve 1980’lerin ortalarında yaşanan büyük dönüşüm sonucu ortadan kalkan bu mahalle, en temel ihtiyaçlarını dahi güçlükle karşılayabilen yoksul hanelerin yaşam alanı olmuştur. Egemen Yılgür, etnik ve sosyal yapısını 1950’lere kadar muhafaza eden mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmeleri temel alarak, mahallenin farklı etnik gruplarına dönük önyargılara, 1950 sonrasındaki göçle karmaşıklaşan nüfus yapısına, yoksulluğun etnik ayrımları ortadan kaldıran birleştirici etkisine dair çarpıcı bir tablo sunuyor. Yılgür’ün yaptığı araştırma mandıracılık, bostancılık, arabacılık, hurdacılık, leblebicilik, düğün müzisyenliği, sepetçilik, kalaycılık, kürdancılık, ölü yıkayıcılık, şerbetçilik, karaborsa bilet satışı, yanmış kömür toplama, yoğurtçuluk, iple diş çekme, seyyar berberlik, kurşunculuk, halk hekimliği gibi enformel sektörden işler ya da fabrika işçiliği yapan mahalle sakinlerinin kendine özgü yoksulluk biçimini, yani “teneke mahalle yoksulluğu”nu farklı yönleriyle ele alıyor. “Nişantaşılılaşma” sürecinde en alt gelir grubunda yer alan mahalle sakinlerinin mahalleden ayrılmak zorunda kalmasıyla gelen çözülmeyi ve yabancılaşmayı da inceleyen bu çalışma, idari mekanizmaların devreye girmediği bir kentsel dönüşüm sürecinin bile ne denli “yıkıcı” olabileceğini gösteriyor.tr_TR
Sayfa Sayısı216tr_TR
Dilturtr_TR
Yayınlayanİletişim Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerKentleşmetr_TR
Anahtar KelimelerKent Belleğitr_TR
Anahtar KelimelerKent Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Hafızatr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerGecekondulaşmatr_TR
Anahtar KelimelerŞişli (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerÇok Kültürlülüktr_TR
BaşlıkNişantaşı Teneke Mahallesi:Teneke Mahalle yoksulluğundan orta sınıf yerleşiminetr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster