Basit öğe kaydını göster

YazarÖztürk, Serdar
Veri Giriş Tarihi2016-04-12T12:08:16Z
Veri Onay Tarihi2016-04-12T12:08:16Z
Yayın Tarihi2010
Künye BilgisiÖztürk, Serdar. (2010). Türkiye’de sözlü tarihten iletişim araştırmalarında yararlanma üzerine notlar (Some notes on using of oral history in communication studies in Turkey). Milli Folklor, 87, s. 13-26.tr_TR
ISSN1300-3984
Handle Bağlantısıhttp://www.serdarozturk.net/z/1.pdf
Handle Bağlantısıhttp://www.millifolklor.com/tr/
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/185
ÖzetTürkiye’de içinde iletişimin de yer aldığı disiplinlerde sözlü tarihten yeterince yararlanıldığını söylemek mümkün değildir. Oysa sözlü tarih, Türkiye’de sözlü, yazılı ve elektronik kültürün gelişimini anlamaya olanak verecek önemli potansiyeller barındırmaktadır. Batı’da sözlü tarih, değişik disiplinlerde çalışan bilim insanları tarafından tarihi zenginleştirme ya da gerektiğinde alternatif tarih inşa etme anlamında yararlanılan bir tekniktir. Türkiye’de sözlü tarih alanındaki araştırmaların henüz yeni olduğu söylenebilir. Ancak son yıllarda değişik disiplinler içerisinde yer alan bazı bilim insanları sözlü tarihten yararlanmaya başlamışlardır. Bu disiplinler arasında iletişim de yer almaktadır. Ancak iletişim alanında sözlü tarihin kullanımı folklor, tarih ve sosyolojiye göre çok yetersizdir. Oysa disiplinlerin kesişim noktasında yer alan bir alan olarak iletişim, sözlü tarihten yararlanma noktasında önemli potansiyeller barındırmaktadır. Bu makale, Türkiye’de sözlü tarihin gelişimini anlama ve iletişim çalışmalarında ondan nasıl yararlanılabileceği üzerinedir. Makalede dünyada ve Türkiye’de sözlü tarihin gelişimine kısaca değinilmekte ve sözlü tarihin iletişim alanında kullanımı üzerine ayrıntılı durulmaktadır.tr_TR
ÖzetIt is not possible to claim that oral history is used in different disciplines including communication. Oral history, however, has huge potentials to contribute to understand the progress of oral, written and electronic culture in Turkey. In the West, many scholars use oral history as a part of enriching of history or construct alternative history. One can say that we are still at entry point at this area in Turkey. However, some scholars in different disciplines have recently started to use oral history and one of them that they apply is communication. Nevertheless, the using of oral history in communication studies keeps back folklore, history and sociology. But, communication, which stands in interdisciplinary area, includes significant potentials. This paper takes up evolution of oral history and how it can be used in communication studies in Turkey. In the paper, I touch on evolving of oral history in the world and in Turkey, and then, take up using of it in communication area in detailed.
Dilturtr_TR
YayınlayanGeleneksel Yayıncılıktr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Tarihtr_TR
Anahtar Kelimelerİletişimtr_TR
Anahtar KelimelerAlternatif Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Gelenektr_TR
Anahtar KelimelerOral History
Anahtar KelimelerCommunication
Anahtar KelimelerAlternative History
Anahtar KelimelerOral Tradition
BaşlıkTürkiye’de sözlü tarihten iletişim araştırmalarında yararlanma üzerine notlartr_TR
Diğer BaşlıkSome notes on using of oral history in communication studies in Turkeytr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıMilli Folklortr_TR
Sayı87tr_TR
Başlangıç Sayfası13tr_TR
Bitiş Sayfası26tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster