Basit öğe kaydını göster

Şimşek, Ahmet
Doymuş, Zeliha İlhan
2016-06-29T10:29:35Z
2016-06-29T10:29:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1760
Bu görüşme, Zeliha İlhan Doymuş’un yönetmenliğinde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesindeki Ömür Dediğin projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmeler devam etmektedir.tr_TR
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ahmet Şimşek ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiye, Gaziantep, Niziptr_TR
Doymuş, Zeliha İlhan (yönetmen). Ömür dediğin. İstanbul: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2013.


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster