Basit öğe kaydını göster

Gerçek, Hayrettin
Doğru, Mustafa
2016-06-26T12:18:50Z
2016-06-26T12:18:50Z
2011-07-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1706
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1953 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Hayrettin Gerçek, sanayide yapılmayan makinelerin Tophane Sanat Okulunda yapıldığını belirtir. 1971 yılında kendi okuluna öğretmen olarak döner. Emekli olduktan sonra KOSGEB’de çalışmaya devam eder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sanayileşme
Eğitim
Hayrettin Gerçek ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster