Basit öğe kaydını göster

Bağlan, Halil
Mutlu, Yeliz
2016-06-24T08:10:00Z
2016-06-24T08:10:00Z
2011-03-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1702
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1963 yılında Bursa’da doğan Halil Bağlan, 1980 yılında Tophane Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olur. Okulda verilen eğitim çok iyi olduğu için mezun olur olmaz iş hayatına atılır. Kendisiyle birlikte mezun olan arkadaşlarının, ihracat yapan önemli iş adamları arasında olduğunu belirtir. Eğitim anlayışının bugün tamamen değiştiğini ve moral değerlerden uzaklaşıldığını söylemektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğitim
Öğretim
Spor
Halil Bağlan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1963, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster