Basit öğe kaydını göster

Varlık, Vehbi
2016-06-24T08:04:32Z
2016-06-24T08:04:32Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1697
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1951 yılında Kosova, Gilan’da doğan Vehbi Varlık, 6 yaşındayken aile fertleriyle Bursa’ya göç ettiklerini belirtir. Sanat Okulu’nda öğretmenlerinin lakaplarından, okula sonradan gelen kız öğrencilerin erkek öğrencilerle ilişkisi hakkında bilgiler vermektedir. Tophane Sanat Okulu’nun, Bursa’daki sanayicileri, işadamlarını ve yöneticilerinin önemli bir bölümünü yetiştirdiğini ifade etmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğitim
Vehbi Varlık ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Kosova, 1951; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster