Basit öğe kaydını göster

Erdinç, Kemal
Yalçın, Şeyma
Demirbaş, Cansu
2016-06-24T07:35:33Z
2016-06-24T07:35:33Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1690
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Sarıyer ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 11'dir.tr_TR
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Yenimahalle’nin tarihi hakkında bilgiler veren Kemal Erdinç, mahallede yaşayan Rumlardan ve Ermenilerden bahseder. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Müslüman-Türk ailelerin mahalleye nüfusu dengelemek adına yerleştirildiklerini söyler. 6-7 Eylül Olayları sırasında şahit olduklarını anlatan Erdinç, Rumların mahalleyi zaman içinde terk ettiğini ifade eder. Yüzme ve sandal yarışları ile pikniklerin bölgenin önemli eğlenceleri olduğundan bahseder. Bunlar dışında yaz aylarının büyük sanatçıların verdikleri konserler ve sahnelenen oyunlar ile geçtiğini anlatır. Son olarak gençlik yıllarındaki kılık-kıyafet modasına da değinen Erdinç, kendi gençliği ile şimdiki gençleri kıyaslar.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
6-7 Eylül Olaylarıtr_TR
Rumlartr_TR
Eğlencelertr_TR
Gazinolartr_TR
Tiyatrotr_TR
Giyimtr_TR
Kemal Erdinç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Marangoztr_TR
Türkiye, İstanbul, Sarıyertr_TR
Yalçın, Ş., Demirbaş, C.. "İskele gitti, Yenimahalle bitti". Sokağımdan Tarih Yazıyorum.10 Sarıyer.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster