Basit öğe kaydını göster

Girit, Suphi
Ekinay, Murat
Tan, Büşra
Ateş, Aysu
Berber, Gülçin
2016-06-24T07:32:08Z
2016-06-24T07:32:08Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1688
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Sarıyer ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 11'dir.tr_TR
İstanbul’da doğan Suphi Girit, babasının ölümünden sonra dedesiyle yaşamaya başlar. Bir süre dede mesleği olan denizcilik ile uğraşır. Eğitim hayatını detaylarıyla aktaran Girit, II. Dünya Savaşı başlayınca okula devam edemediğini ifade eder. Çocukluk döneminde oynadıkları oyunlardan bahsederken iyi bir futbolcu ve voleybolcu olduğunu da belirtir. Muhtarlığı döneminde yaptığı faaliyetleri de anlatan Girit, semte hem suyun hem de elektriğin kendi çabalarıyla getirildiğini söyler. Eskiden bölgenin köy değil bir Rum nahiyesi olduğunu söyledikten sonra köyün tarihi hakkında detaylı bilgiler verir ve köyün manevi büyüklerinden kabul edilen Sarı Saltuk’tan bahseder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Eğitimtr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Ulaşımtr_TR
Rumlartr_TR
Balık ve Balıkçılıktr_TR
Suphi Girit ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
İstanbul; T.C.; Erkek; Rumeli Feneri Eski Muhtarıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Sarıyertr_TR
Ekinay, M., Tan, B., Ateş, A., Berber, G.. "Eskiden Rumeli Feneri'ne giremezdiniz... Yasaktı". Sokağımdan Tarih Yazıyorum.10 Sarıyer.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV