Basit öğe kaydını göster

Tokgöz, Ata
Babacan, Meryem
2016-04-11T09:44:32Z
2016-04-11T09:44:32Z
2009-06-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/167
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
1930 yılında İstanbul, Draman’da doğan Ata Tokgöz, mahallelerindeki Taş Mektep’te başladığı eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlar. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nden mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak Malatya’da yapar. 1957’de Galatasaray’da Tokgöz eczanesini açar ve evlenir.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
00:30:51tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Taksim (Beyoğlu, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Galatasaray Lisesitr_TR
Pamuk Eczanesitr_TR
Tiyatrotr_TR
Pamukçu, Kemaltr_TR
İpekçi, Abditr_TR
Tokgöz, Nevzattr_TR
Ata Tokgöz ile sözlü tarih görüşmesi 1. bölümtr_TR
Görüşme
1930, İstanbul; T.C.; Erkek; Eczacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Beyoğlu, Taksimtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster