Basit öğe kaydını göster

Erker, Perizat
Mete, Berna
Yaşar, Mina
2016-06-23T08:14:15Z
2016-06-23T08:14:15Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1675
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Beykoz ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 7'dir.tr_TR
22.06.1929 yılında İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı Şehzadebaşı semtinde doğan Perizat Erker, İstanbul Kız Lisesi’nden mezun olur. Daha sonra Çapa Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik için gereken eksik derslerini tamamlayarak göreve başlar, o tarihten itibaren 24 sene öğretmen olarak hizmet eder. Çocukluğunda hafta sonları ailesiyle birlikte piknik yapmak için Şehzadebaşı’ndan Anadolu Hisarı’na gelen Erker, hem Şehzadebaşı’nın hem de Hisar’ın tarihinden bahseder. Erker, köklerinin Karakoyunlu Beyliği’ne dayandığını söyledikten sonra ailenin hikayesini de anlatır. Aile içinde aldığı dini eğitimden bahsederken anne ve babasının kendisine hiçbir şekilde baskı yapmadığını ifade eder. Göksu Deresi’nde, Hristiyanların da katıldığı eğlenceleri detaylarıyla nakleder. Eşiyle nasıl tanıştıklarını ve nasıl evlendiklerini anlatan Erker, şimdiki gençleri, kendi gençliği ile kıyaslar. Çocukluk ve gençlik döneminin yanı sıra o yıllardaki eğlence hayatına da değinir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Eğitimtr_TR
Dini Eğitimtr_TR
Eğlencelertr_TR
Saygıtr_TR
Evliliktr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Gazinolartr_TR
Perizat Erker ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
22.06.1929, İstanbul; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Türkiye, İstanbul, Beykoztr_TR
Mete, B., Yaşar, M.. "Sandallarla gelen bütün İstanbullular Ayazma'ya toplanırlar, yerler içerler, laternalar çalar oynarlar, eğlenirlerdi". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 09 Beykoz.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster