Basit öğe kaydını göster

Kazancıbaşı, Ferda
Tandoğan, E. Gökçe
Demir, Tuğçe
Özgürbüz, Ezgi
2016-06-23T07:49:27Z
2016-06-23T07:49:27Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1671
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Beykoz ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 7'dir.tr_TR
1932 yılında İstanbul’da doğan Ferda Kazancıbaşı konuşmasına, çocukluğunu ve ebeveynlerinin kendisini nasıl yetiştirdiğini anlatarak başlar. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. Çocukluğunda, Küçüksu eğlencelerine tanıklık eden Kazancıbaşı, sandal sefaları ve kahvehane muhabbetlerinin de bu eğlencelerin vazgeçilmezi olduğunu söyler. Zeki Müren’in Bebek vapur iskelesinin olduğu yerde verdiği konseri detaylarıyla anlatır. 6-7 Eylül Olayları’na kadar Rumların ve Ermenilerin Ayazma’da eğlenceler düzenlediklerini anlatan Kazancıbaşı, gayrimüslimlerle kurdukları ilişkilere de değinir. Marmara Üniversitesine ait binalarının olduğu yerin tarla ve bostanlık olduğunu, Süleyman Demirel zamanında alınarak spor akademisi öğrencilerine tahsis edildiğini söyler. Bu yüzden yeşil alanların kaybolduğunu ve muhitteki derelerin kanalizasyona dönüştüğünü ifade eder.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Eğlencelertr_TR
Müren, Zekitr_TR
1960 İhtilalitr_TR
6-7 Eylül Olaylarıtr_TR
Bayar, Celaltr_TR
Gazinolartr_TR
Sinematr_TR
Ferda Kazancıbaşı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1932, İstanbul; T.C.; Erkek; Avukattr_TR
Türkiye, İstanbul, Beykoztr_TR
Tandoğan, E. G., Demir, T., Özgürbüz, E.. "Boğaz bizim için yüzme havuzu gibiydi". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 09 Beykoz.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV