Basit öğe kaydını göster

Gümüş, Kadir
Mutlu, Yeliz
2016-06-23T07:37:58Z
2016-06-23T07:37:58Z
2010-11-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1668
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
Muğlalı bir ailenin çocuğu olan Kadir Gümüş, ilkokuldan sonra eğitimine devam etmez. 5 sene nalbantlık yaptıktan sonra 17 yaşında Sanat Okulu’na gitmeye karar verir. Tophanedeki eğitim yıllarını unutamadığını çünkü birçok başarıya imza attıklarını; bunlardan birinin ilk harman balyalama makinesi olduğunu söylemektedir. Tophane Erkek Lisesi’nden mezun olan Gümüş, eğitim aldığı okula öğretmen olarak geri döner.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğitim
Çalışma Hayatı
Saygı
Kadir Gümüş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Emekli Öğretmentr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster