Basit öğe kaydını göster

Demiraslan, Müberra
Şahin, Muhammet Mustafa
2016-06-23T07:07:45Z
2016-06-23T07:07:45Z
2014-12-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1663
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1959 yılında doğan Müberra Demirarslan, 1977-1997 yılları arasında Merinos Fabrikası’nda çalışır. Ebeveynlerinin ve birçok yakın akrabasının da Merinos’ta çalıştığını ifade eden Demirarslan, çift büküm bölümünde yaptıkları işleri detaylarıyla aktarır. Bursa Kız Futbol takımında kaptanlık ve altyapı antrenörlüğü de yapar. Son olarak çalıştığı yıllarda düzenlenen gezilere, etkinliklere ve fabrikanın sunduğu imkanlara değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Futbol
Sosyal Faaliyetler
Kültürel Etkinlikler
Müberra Demiraslan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1959; T.C; Kadıntr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster