Basit öğe kaydını göster

Özkan, Zeki
Güney, Resmiye Nur
2016-06-22T06:01:56Z
2016-06-22T06:01:56Z
2014-12-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1662
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı yıl 71 yaşında olan Zeki Özkan, 1960 yılında Merinos Fabrikası’nda kaynakçı olarak staj yapar. 1963 yılında askerliğini bitirdikten sonra fabrikanın çift büküm dairesinde ustabaşı olarak çalışmaya başlar. Yaptıkları işe ve fabrikanın çalışma sistemine değinen Özkan, iş kazalarını önlemek için alınan tedbirlere değinir. Neredeyse her bölümünde çalıştığı fabrikadan 1984 yılında emekli olur.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
İş Kazaları
Fabrika Sistemi
Çalışma Hayatı
Zeki Özkan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster