Basit öğe kaydını göster

Sönmez, Seniha
Güney, Resmiye Nur
2016-06-22T05:52:51Z
2016-06-22T05:52:51Z
2014-12-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1652
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1953 yılında Düzce’de doğan Seniha Sönmez, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olur. Merinos Fabrikası’nın açtığı sınavları kazanarak işletme muhasebesi servisinde göreve başlar. Sırasıyla işletme muhasebe şefi ve genel muhasebe şefi olur. Fabrikanın çalışma sistemine ve üretilen kumaşın kalitesine değinen Sönmez, fabrikadaki üretim sisteminin ve yetişen elemanların özel sektör için de bir lokomotif görevi gördüğünü belirtir. Meirnos’un bölgeye, bölge halkına ve çalışanlara sağladığı olanaklara da kısaca değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Fabrika Sistemi
Sosyal Yaşam
Seniha Sönmez ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1953, Düzce; T.C.; Kadıntr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster