Basit öğe kaydını göster

Bildirener, Sait Emin
Bütün, Cengiz
2016-06-22T05:51:28Z
2016-06-22T05:51:28Z
2014-12-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1650
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1926 yılında Bursa’da doğan Sait Emin Bildirener, 1952 yılında Merinos Fabrikası’nın muhasebe bölümünde çalışmaya başlar ve 2 yıl sonra hammadde alım şefi olur. Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikleriyle kurulan Merinos Çiftliği’nden kısaca bahseder. 1968 yılında müdür muavini olan Bildirener, toplu sözleşmeler nedeniyle yaşadıkları bazı hukuki sıkıntılara da değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Kanunlar
Sait Emin Bildirener ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1926, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster