Basit öğe kaydını göster

Çakmak, Mustafa
Şahin, Muhammet Mustafa
2016-06-22T05:38:55Z
2016-06-22T05:38:55Z
2014-12-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1638
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1951 yılında Bursa ilinin Gemlik ilçesinde doğan Mustafa Çakmak, Eskişehir İktisadi Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun olur. 1974 yılında yapılan imtihanı kazanarak Merinos Fabrikası’nda çalışmaya başlar. Fabrikanın personel, satış ve dış ilişkiler servislerinde görev yapan Çakmak, Merinos Spor Kulübü’nde de hakemlik yapar. Fabrikanın düzenlediği gezi ve eğlencelerin çalışanları motive ettiğini belirtir. Çalışanların faydalandığı haklara da kısaca değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Futbol
Sosyal Faaliyetler
Sosyal Yardım
Mustafa Çakmak ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1951, Bursa; T.C; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster