Basit öğe kaydını göster

Engin, Fahrettin
2016-04-11T08:04:24Z
2016-04-11T08:04:24Z
2009-05-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/162
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
30.03.1946 tarihinde Bitlis’te doğan Fahrettin Engin, 23 yaşından önce medrese eğitimini tamamlar. İlk, orta ve lise eğitimlerini dışarıdan bitirerek kaydolduğu Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1980’de mezun olur. Eğitimi sırasında bir yandan da imamlık yapan Engin, 1974 yılında İstanbul’a gelerek müftülük imtihanlarına girer. İmtihanı kazanır ve Beşiktaş’ta imamlık yapmaya başlar. Bu süreçte Van’ın Gürpınar ilçe müftülüğüne tayin edilir. Göreve başladıktan sonra askerliğini yapmak üzere Erzincan’a gider. Askerlikten sonra Van’a dönerek müftülükte 3 sene daha görev yapar. Daha sonra yurt dışı imtihanlarına giren Engin, 6 sene de Almanya’da hizmet eder. 1992 yılında Türkiye’ye dönerek yine Van’a gider. Van’da 1 sene kalır ve Bilecik ilinin Gölpazarı ilçesine vaiz olarak atanır. Burada da kısa bir süre çalıştıktan sonra müftü olarak eski görevine dönen Engin, 2000 yılında emekli olur.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
02:34:17tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Alaaddin Efenditr_TR
Güzelyazıcı, Abdurrahman Şereftr_TR
Ohin Medresesitr_TR
Norşin Medresesitr_TR
Medrese Hayatıtr_TR
1970'lertr_TR
Ertuğrul Camiitr_TR
Fahrettin Engin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
30.03.1946, Bitlis; T.C.; Erkek; Din Görevlisi, Müftütr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster