Basit öğe kaydını göster

Malkoç Kazım, İbrahim
Güney, Resmiye Nur
2016-06-22T05:31:11Z
2016-06-22T05:31:11Z
2014-12-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1629
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
20.05.1956 tarihinde Bursa’da doğan İbrahim Kazım Malkoç, 1978 yılında Merinos Fabrikası’nda çalışmaya başlar. Babasının ve birçok akrabasının bu fabrikada çalıştığını belirten Malkoç, fabrikanın tefrik bölümünde ustabaşı olarak görev yapar. Fabrikanın işçiler için düzenlediği spor, gezi ve kültür-sanat aktivitelerine değinir. Çalışanların bir ailenin bireyleri gibi olduğunu ifade eder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Sosyal Faaliyetler
Kültürel Etkinlikler
Sosyal Yaşam
İbrahim Kazım Malkoç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1956, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster