Basit öğe kaydını göster

Reis, Şerif
Yılmaz, Ozan
Akbaba, Didem
Bektaş, Eda
Buluk, Hacer
Soykan, Mahmut
Ayata, Merve
Yıldız, Yağmur
2016-06-21T15:14:13Z
2016-06-21T15:14:13Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1621
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Tuzla ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 7'dir.tr_TR
10.11.1938 tarihinde İstanbul’da doğan Şerif Reis, Tuzla’da yaşamaktadır. Çocukluğunda Tuzla’da herkesin birbirini tanıdığını ve muhitin mübadele sonrası kalabalıklaştığını anlatır. Mübadillerin Tuzla’ya yerleşme sürecini de detaylarıyla anlatan Reis, onlarla kurdukları ilişkilere de değinir. Tuzla’dan diğer ilçelere sadece banliyö treni ile ulaşabildiklerini ve gezmek için genelde Beyoğlu’na gittiklerini söyler.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Mübadillertr_TR
Ulaşımtr_TR
Komşuluktr_TR
Eğlencelertr_TR
Beyoğlu (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Şerif Reis ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
10.11.1938; T.C; Kadın; Emeklitr_TR
Türkiye, İstanbul, Tuzlatr_TR
Yılmaz, O., Akbaba, D., Bektaş, E., Buluk, H., Soykan, M., Ayata, M., Yıldız, Y.. "Tuzla köydü, Beyoğlu şehir". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 07 Tuzla.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster