Basit öğe kaydını göster

Aydıner, İsmail
Kütükoğlu, Cem
Kılıç, Merve
Çakmak, Gizem
Alasan, Nazlıcan
Tekin, Kübra
Dermanel, Erdem
2016-06-21T15:11:10Z
2016-06-21T15:11:10Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1620
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Tuzla ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 7'dir.tr_TR
1947 yılında İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde doğan İsmail Aydıner’in ailesi Selanik mübadillerindendir. Selanik’ten gemi ile o dönemlerde bir Rum köyü olan Tuzla’ya gelirler. Eskiden Kartal’a bağlı olan Tuzla’nın git gide büyüyerek bir ilçe olmasına şahitlik eden Aydıner, ilçenin değişiminden detaylı olarak bahseder. Muhitte oturan insanların genelde tarımla uğraştığını ve bir kısmının da yeni yeni açılan fabrikalarda çalıştığını anlatır. İlçedeki fabrikaların ve tersanelerin Tuzla’ya zarar vermekten başka bir işe yaramadığını ifade eden Aydıner, nüfus yoğunluğunun da artmasıyla birlikte durumun daha da kötü bir hale geldiğini söylemektedir.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Mübadeletr_TR
Göçtr_TR
Fabrikalartr_TR
Çevre Kirliliğitr_TR
Çevre Korumatr_TR
İsmail Aydıner ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947, İstanbul; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, İstanbul, Tuzlatr_TR
Kütükoğlu, C., Kılıç, M., Çakmak, G., Alasan, N., Tekin, K., Dermanel, E.. "Akvaryum gibi bir denizi vardır Tuzla'nın". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 07 Tuzla.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster