Basit öğe kaydını göster

Erdem, Ebubekir
2016-04-11T07:58:19Z
2016-04-11T07:58:19Z
2009-07-16
2016-04-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/161
Ebubekir Erdem 1950 sonrası Türkiye’nin sanat, kültür, fikir ve edebiyat hayatına dair bilgiler vermektedir.tr_TR
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
1944 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde doğan Ebubekir Erdem, Erzurum Lisesi’nden mezun olur. Liseden sonra eğitimine iki sene ara vererek babasının dükkanında çalışmayan Erdem 1964-1965 eğitim-öğretim yılında ilk defa merkezi olarak uygulanan üniversiteye giriş sınavında Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nü kazanır fakat aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’ni de kazanınca İstanbul’a giderek Fatih’teki Erzurum talebe yurdunda kalmaya başlar. Üniversite yıllarında yoğun olarak sanat, kültür ve edebiyatla ilgilenir. Dönemin önde gelen kültür, edebiyat ve düşünce adamları ile tanışır. Üniversite yıllarında Nurettin Topçu’nun çıkardığı Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi ile tanışır ve Hareket Yayınları’nda çalışmaya başlar. Anadolu Fikir Derneği’ni kuranlar arasında yer alan Erdem, bir grup arkadaşıyla önce Dergah Yayınevi’ni daha sonra Derya Dağıtım’ı, 1984 yılında ise Erdem Yayınevi’ni kurar.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
00:33:39tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Topçu, Nurettintr_TR
Işık, Emintr_TR
Kara, İsmailtr_TR
Kara, Mustafatr_TR
Özal, Turguttr_TR
Yayıncılıktr_TR
Kitapçılıktr_TR
Anadolu Fikir Derneğitr_TR
1970'lertr_TR
1980 İhtilalitr_TR
Kültürtr_TR
Edebiyattr_TR
Elverdi, Ezeltr_TR
Ebubekir Erdem ile sözlü tarih görüşmesi 2. bölümtr_TR
1944, Erzurum; T.C.; Erkek; Yayıncı, Mühendistr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster