Basit öğe kaydını göster

Kaymaz, Faik
Gök, Sibel
2016-06-20T10:42:47Z
2016-06-20T10:42:47Z
2011-04-21
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1607
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
Faik Kaymaz, Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne 1977 yılında kaydolur. Eğitiminin 3. yılında 1980 İhtilali gerçekleşir. Üniversiteden sonra mezun olduğu okula öğretmen olarak döner. Kaymaz, okulda eğitim veren hocalardan ve derslerin içeriğinden bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğitim
Sosyal Yaşam
Faik Kaymaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Öğretmentr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster