Basit öğe kaydını göster

İnan, Hüseyin
Özlek, Nesrin
2016-06-20T08:20:11Z
2016-06-20T08:20:11Z
2015-12-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1597
Bu görüşme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş. tarafından Yaşam Boyu: Kimsesizlerin ve Yetimlerin Sıcak Yuvası başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmeler devam etmektedir.tr_TR
1942 yılında doğan Hüseyin İnan’ın ailesi Selanik kökenlidir. Ailesi hakkında bilgiler veren İnan, daha sonra meslek hayatına değinmektedir. Bacağındaki rahatsızlığı nedeniyle ailesine yük olmak istemeyerek Darülaceze’ye yerleşir. Darülaceze’deki uygulama gereği, bakımevinden müstakil eve alınır. İnan, buradaki faaliyetlerinden, gününün nasıl geçtiğinden ve kendinden bahsetmektedir (08:08).tr_TR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş.
00:08:58tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Otobiyografitr_TR
Ailetr_TR
Hastalıktr_TR
Hüseyin İnan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
10.04.1942; T.C.; Erkek; Ayakkabıcıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Ataşehir, Kayışdağıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster