Basit öğe kaydını göster

Balkan, İsmet
Güney, Resmiye Nur
2016-06-20T07:20:37Z
2016-06-20T07:20:37Z
2014-12-12
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1592
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1937 yılında Bursa’da doğan İsmet Balkan, 1956 yılında Merinos Fabrikası’nda çalışmaya başlar. İlk olarak boyahanede çalışan Balkan, 1 sene usta muavini olarak görev yapar. Daha sonra da çift büküm bölümünde ustabaşı olarak çalışır. İşçilerin çalışma sisteminden ve aldığı ücretlerden bahsettikten sonra fabrikanın çalışma sistemine de değinir. Fabrikanın anlam ve önemini ve üretilen kumaşların kalitesini anlatır. Son olarak çalıştığı yıllara ait bazı anılarını aktarır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Fabrika Sistemi
Sanayileşme
İsmet Balkan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster