Basit öğe kaydını göster

Gülen, Erol
Dönmez, Aysun
2016-06-17T20:46:31Z
2016-06-17T20:46:31Z
2014-12-23
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1584
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
16.11.1936 tarihinde İstanbul ilinin Bakırköy ilçesinde doğan Erol Gülen, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1957 yılında mezun olur. Üniversite tahsilini Sümerbank burslusu olarak tamamladığı için Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi’nde staj yapma imkanı kazanır. Mezun olduğu yıl Sümerbank’ın amiral gemisinde göreve başlayan Gülen, bu süreçte ve staj boyunca öğrendiklerinin önemine değinir. Son olarak, düzenli bir şekilde işleyen fabrikanın sistemini detaylarıyla aktarır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Fabrika Sistemi
Erol Gülen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1936, İstanbul; T.C.; Erkek; Mühendistr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster