Basit öğe kaydını göster

Akalın, Münevver
Baycar, Kazım
2016-04-08T15:39:53Z
2016-04-08T15:39:53Z
2007-03-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/157
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
1931 yılında İstanbul’da doğan Münevver Akalın, dedeleri Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya’dan Manastır’a göç eden bir aileden gelmektedir. Sanata olan ilgisi nedeniyle meslek lisesine giden Akalın, Cerrahpaşa’daki evinde terzilik yapar.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
01:11:50tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Makedonyatr_TR
Samatya (Fatih, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Zeytinburnu (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Kore Savaşıtr_TR
Menderes, Adnantr_TR
1940'lartr_TR
1960'lartr_TR
6-7 Eylül Olaylarıtr_TR
1960 İhtilalitr_TR
II. Dünya Savaşıtr_TR
Münevver Akalın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1931, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster