Basit öğe kaydını göster

Er, Gülsüm
Gök, Sibel
2016-06-17T20:38:20Z
2016-06-17T20:38:20Z
2011-02-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1575
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Geçmişten Günümüze Elbeyli projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1948 yılında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli'de doğan Gülsüm Er, konuşmasına Yunan İşgali’ne tanık olan büyüklerinden duyduklarını aktararak başlar. Eski düğünlerden detaylı olarak bahseden Er, evlilik öncesi ve sonrası sürecin nasıl işlediğini kısaca anlatır. Köydeki kuraklıktan dolayı erkeklerin yağmur duasına çıktığını söyler. 1955 yılında elektriğin daha sonra da radyo ve televizyonun köye gelişini anlatır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Düğünler
Evlilik
Teknoloji
Gelenekler ve Görenekler
Gülsüm Er ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1948, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Geçmişten günümüze Elbeyli. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster