Basit öğe kaydını göster

Sözen, Nuran
Özel, Bilge
2016-04-08T15:37:49Z
2016-04-08T15:37:49Z
2008-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/156
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
25 yılını Heybeliada'da geçiren Nuran Sözen’in babası Anadolu’dan gelen talebelere adada hafızlık yaptıran bir din adamıdır. Sözen'in babası, Heybeliada Papaz Mektebi’nin karşısına Kuran-ı Kerim mektebi yaptırmak istese de muvaffak olamaz. 6-7 Eylül olayları yaşanırken Rum komşularına sahip çıkan Sözen ailesi, 1963 yılında Yalova’ya taşınır. Evlendikten sonra kocasıyla beraber Ülker distribütörlüğünü yapan Nuran Sözen, 1985’te İstanbul’a geldikten sonra Refah Partisi İstanbul Kadın Kolları’nda aktif olarak çalışmaya başlar.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
01:46:04tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kuşadalı, Mahmuttr_TR
Kağıtçı, Münevvertr_TR
Mısır, Fevzitr_TR
Kavurmacı, Mustafatr_TR
Erdil, İlhamitr_TR
İnönü, Sevinçtr_TR
İnönü, Mevhibetr_TR
Ahmet Sait Beytr_TR
Patrik I. Athenagorastr_TR
Ustaosmanoğlu, Mahmut (Mahmut Efendi)tr_TR
Menderes, Adnantr_TR
Erdoğan, Recep Tayyiptr_TR
Rumlartr_TR
1960 İhtilalitr_TR
Nuran Sözen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Kadıntr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster