Basit öğe kaydını göster

Öztürk, Hayriye
Öztürk, Mehmet
2016-06-17T20:23:14Z
2016-06-17T20:23:14Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1561
Bu görüşme,Ümraniye Belediyesi tarafından Bir Yastıkta 40 Yıl başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 25'tir.tr_TR
1943 doğumlu Hayriye Öztürk ile 1944 doğumlu Mehmet Öztürk çifti nişanlandıktan sonra bir süre İstanbul’da çalışır. İkisi de Trabzon doğumlu olan çift düğünlerini memlekette yaptıktan sonra yeniden İstanbul’a döner. Evli gençlere eşleriyle küskün kalmamalarını tavsiye eden Hayriye Hanım, eşinin evin her türlü ihtiyacını kendisine bırakmadan karşıladığını anlatır. İstanbul’a ilk geldiklerinde maddi olarak sıkıntı çekseler de mutsuz olmadıklarını ifade eden Mehmet Bey, evlilikte ailelerin çok önemli olduğunu vurgular.
Ümraniye Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ailetr_TR
Evliliktr_TR
Boşanmatr_TR
Saygıtr_TR
Hayriye Öztürk ve Mehmet Öztürk ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1943, Trabzon; T.C.; Kadıntr_TR
1944, Trabzon; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR
Tekelioğlu, Tuluhan. Bir yastıkta 40 yıl. İstanbul.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster