Basit öğe kaydını göster

Gedik, Ayşe
Gedik, Ramazan
2016-06-17T14:51:21Z
2016-06-17T14:51:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1549
Bu görüşme,Ümraniye Belediyesi tarafından Bir Yastıkta 40 Yıl başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 25'tir.tr_TR
1961 yılında Kastamonu’da doğan Ayşe Gedik ile 1960 yılında Sivas’ta doğan Ramazan Gedik çifti 1977 yılında, çalıştıkları bal fabrikasında tanışır ve 3 ay nişanlı kaldıktan sonra evlenirler. Sevginin, saygının ve fedakarlığın da yerine göre gösterilmesi gerektiğini söyleyen Ramazan Bey, sosyal hayatını ailesi üzerinden belirlediğini ifade eder. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ayşe Hanım da evlilikte özgüven ve sabrın önemine değinir.
Ümraniye Belediyesi
audio/x-mpegtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ailetr_TR
Evliliktr_TR
Boşanmatr_TR
Saygıtr_TR
Ayşe Gedik ve Ramazan Gedik ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1961, Kastamonu; T.C.; Kadıntr_TR
1960, Sivas; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR
Tekelioğlu, Tuluhan. Bir yastıkta 40 yıl. İstanbul.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster