Basit öğe kaydını göster

Şima
Altınay, Ayşe Gül
Çetin, Fethiye
2016-06-17T14:24:57Z
2016-06-17T14:24:57Z
2009-02
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1529
Ayşe Gül Altınay ve Fethiye Çetin’in yürüttüğü bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 24'tür. İki kişi hariç görüşmecilerin geri kalanı gerçek isimlerini kullanmamıştır.
Ayşe Gül Altınay
Fethiye Çetin
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Şima ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.tr_TR
Altınay, Ayşe Gül. Torunlar. Fethiye Çetin. İstanbul: Metis, 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster