Basit öğe kaydını göster

YazarKümbetoğlu, Belkıs
YazarUser, İnci
YazarAkpınar, Aylin
Veri Giriş Tarihi2016-04-08T15:10:03Z
Veri Onay Tarihi2016-04-08T15:10:03Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiAkpınar, Aylin. Kayıp işçi kadınlar: kayıtdışı çalışmaya dair bir alan araştırması. Belkıs Kümbetoğlu, İnci User. İstanbul: Bağlam, 2012.tr_TR
ISBN9786055809645
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/146
ÖzetÇoğu henüz çocukken çalışmaya başlamış 213 kadın işçinin kayıtdışı çalışma deneyimleri... Merdivenaltı ter atölyelerinde tekstil ve konfeksiyon işi yapan, gıda sektöründe ya da hizmet işlerinde yer yer günde 12 saat yemeğe bile çıkamayan, işyeri müfettişleri geldiğinde yük asansörüne kapatılarak denetimden kaçırılan ve asgari ücretten daha azıyla yetinen kadınlar için çalışmanın anlamı nedir? Bu kadınlar işyerlerinde hangi güçlüklerle başa çıkmakta, çocukları ve aileleriyle ilişkilerini nasıl düzenlemekte, sağlık sorunlarını nasıl çözümlemekte, yaşamdan ve gelecekten neler ummaktadır? Beş ilde sürdürülen niteliksel alan araştırması esnek çalışma kavramının görece düşük vasıflı, örgütsüz ve güvencesiz kadınlar için ne ifade ettiğini anlamayı ve aktarmayı amaçlamıştır. Yoksulluk, yoksunluk, sağlıksızlık, şiddet ve taciz: Çalışmanın kadınları güçlendirdiği varsayımı bu çalışma koşulları karşısında geçerliliğini korumakta mıdır? Emeğin bu şekilde sömürülmesine dayanan bir ekonomik büyüme anlayışı insani midir ve sürdürülebilir mi?tr_TR
Sayfa Sayısı323tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanBağlam Yayınlarıtr_TR
Dizi Kaydıİnceleme-Araştırma;255
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimelerİş Gücütr_TR
Anahtar KelimelerKadın İstihdamıtr_TR
Anahtar KelimelerSendikatr_TR
Anahtar KelimelerÇocuk İşçiliğitr_TR
Anahtar KelimelerKadın İşçiliğitr_TR
Anahtar KelimelerÇalışma Hayatıtr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Güvenliktr_TR
BaşlıkKayıp işçi kadınlar:kayıtdışı çalışmaya dair bir alan araştırmasıtr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster