Basit öğe kaydını göster

Tuygun, Ünal
Kaya, Erol
2016-06-16T12:38:40Z
2016-06-16T12:38:40Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1357
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1967 yılında Erzincan’da doğan Ünal Tuygun, konuşmasına eğitimi, ailesi ve doğduğu yer hakkında bilgiler vererek başlar. 1939 Depremi ile ilgili araştırmalarından edindiği bilgileri paylaştıktan sonra şehrin ileri gelenlerinden bahseder. 1992 Depremi’ne değinen Tuygun, dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu'na dair anılarını anlatır. Son olarak terör olaylarından bahseder.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yazıcıoğlu, Recep
Terör Olayları
1990'lar
Ünal Tuygun ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
13.01.1967, Erzincan; T.C.; Erkektr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster