Basit öğe kaydını göster

Şahin, Tahir Erdoğan
Kaya, Erol
2016-06-16T12:36:19Z
2016-06-16T12:36:19Z
2010-06-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1353
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
Tahir Erdoğan Şahin konuşmasına, babasını ve ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim hayatını anlatarak başlar. Erzincan’ın tarihinden, coğrafi özelliklerinden ve insanından bahseden Şahin, Rumların, Ermenilerin ve Türklerin bölgedeki tarihine değinir. Erzincan halkının inançlarıyla ilgili bazı bilgiler verir.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Erzincan Tarihi
Türkler
Ermeniler
Osmanlı Devleti
Safevi Devleti
Tahir Erdoğan Şahin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Emekli Öğretim Üyesitr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster