Basit öğe kaydını göster

YazarThompson, Paul
Emeği GeçenlerLayıkel, Şehnaz (çeviren)
Veri Giriş Tarihi2016-04-08T12:39:53Z
Veri Onay Tarihi2016-04-08T12:39:53Z
Yayın Tarihi1999
Künye BilgisiThompson, Paul. Geçmişin sesi: sözlü tarih. çeviren Şehnaz Layıkel. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.tr_TR
ISBN975333107X
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/134
ÖzetSözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Hayatı tarihin içine sokar. Kahramanlarını sadece liderler arasından değil, çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından seçer. Toplumsal sınıflar ve nesiller arasındaki bağlantıyı, dolayısıyla anlayışı sağlar. Ortak anlamları ortaya çıkararak tarihçiye ve sıradan insanlara bir mekana ya da zamana ilişkin aidiyet duygusu kazandırabilir.Sözlü tarih, tarihin kabul edilmiş mitlerini ve baskın yargılarını yeniden değerlendirme, tarihin toplumsal anlamını kökten dönüştürme aracıdır. İnsanlara tarihlerini kendi sözleriyle geri verir. Onlara geçmişi verirken, geleceği kurmak için de yol gösterir.Oysa sözlü kanıtlar aracılığıyla yeniden kazanılabilecek olan geçmişin en uzak noktaları, her geçen gün, her ölümle, insafsızca yok olup gidiyor. Sözlü tarih, yalnızca uzmanlar için değil, aynı zamanda üniversite öğrencileri, ilkokul ve lise öğrencileri için de orijinal projelerin üzerine kurabilecekleri yeni bir temel teşkil edecek. Yalnızca kendi tarihlerini öğrenmekle kalmayacak, yazacaklar da. Bu klasik çalışmasında Paul Thompson, tarih yazımının efsanelerine meydan okuyor. Sözlü tarihin kendi geçmişini inceliyor ve değerlendiriyor. Bu kitap daha gerçekçi ve daha dengeli bir tarih yazmak isteyenler için paha biçilmez bir araçtır.tr_TR
Sayfa Sayısı277tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanTarih Vakfı Yurt Yayınlarıtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAile Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerBellektr_TR
Anahtar KelimelerHayat Hikayesitr_TR
Anahtar KelimelerOtobiyografitr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Kaynaklartr_TR
Anahtar KelimelerSözlü Gelenektr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerTarih Yazımıtr_TR
BaşlıkGeçmişin sesi:sözlü tarihtr_TR
Diğer BaşlıkThe voice of the past:oral historytr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR
Baskıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster