Basit öğe kaydını göster

Kavukçu, Rafet
Kaya, Erol
2016-06-16T10:17:26Z
2016-06-16T10:17:26Z
2010-06-08
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1344
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1930 yılında Erzincan’da doğan Rafet Kavukçu, konuşmasına kendisinden ve doğduğu yerden bahsederek başlar. Deprem öncesi Erzincan’ı anlatır, depremin toplum üzerindeki etkilerine değinir. Tabelacılık yapan Kavukçu, bir dönem kitapçılıkla da uğraşır. Sanat tutkusunun hiç azalmadığını, bu sebeple tablo çizmeye başladığını ve sanatını gelecek nesillere aktardığını dile getirmektedir.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Erzincan (Türkiye)
1939 Erzincan Depremi
Muvakkat Evler
1992 Erzincan Depremi
Rafet Kavukçu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
01.11.1930, Erzincan; T.C.; Erkek; Hattat, Ressamtr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster